İntegrity Testi

İNTEGRİTY ( BÜTÜNLÜK) DENEY TEKNİĞİ VE EKİPMANI

Fore kazık bütünlük deneyleri önemli süreksizliklerin ve materyal eksikliklerinin belirlenmesinde kullanılan bir deney yöntemidir. Bu deneyden elde edilen bulgularla  fore kazık cidarı boyunca ortaya çıkan süreksizlikler tespit edilir ve imalat kalitesinin kontrolü sağlanır. İntegrity deneyi fore kazık başında 0,5 kg ağırlığında özel bir çekiçle oluşturulan darbenin yine fore kazık başına yerleştirilen bir ivme ölçerle kaydedilmesi esasına dayanmaktadır. İvme ölçerle kaydedilen sinyal belirli büyütme değerleri kullanılarak dijital hale çevrilir. Sahada portatif bir bilgisayar vasıtasıyla alınan kayıtlar bu iş için özel olarak geliştirilen yazılımlar kullanılarak analiz edilmekte ve sonuçlar hız- zaman ortamında grafik olarak elde edilmektedir. İntegrity deneyiyle elde edilen fore kazık süreksizlikleri sahada yapılacak  detaylı çalışmalarla  doğrulanmalıdır. Deneyde alınan kayıtların kalitesi fore kazık  başının temiz ulaşılabilir ve sudan arındırılmış olmasına bağlıdır. İntegrity deneyinde her fore kazık için üç ayrı kayıt alınarak deney süresince ortamdaki çevresel değişikliklerin etkisi en aza indirilmelidir.
İntegrity deneyinden elde edilen sonuçların yorumunda zemin yapısı, fore kazık özellikleri, fore kazık imalat yöntemi ve imalat yönteminin fore kazık formuna olası etkileri göz önüne alınmalıdır. Bu veriler yardımıyla integrity deneyinden elde edilen fore kazık kesiti boyunca meydana gelen daralma, genişleme, kırıklar, donatı kesitindeki değişiklikler ve verilen proje uzunlukları doğru kabul edilerek fore kazık boyu yaklaşık olarak belirlenir.