Yükleme Deneyleri

KAZIK YÜKLEME DENEYİ YÖNTEMİ

Zemin koşulları ve sistemin taşıma yüküne bağlı olarak farklı kazık yükleme deneyi düzenekleri kurulabilir. Bu yöntemler;

1.Çekme Kazıkları Kullanılarak Yükleme Deneyi Yapılması,

2.Ölü Yük Kullanılarak Kazık Yükleme Deneyi Yapılması

Olarak başlıca iki grupta toplanmaktadır. 

Kazık yükleme deneyi yöntemleri ise yükün veriliş biçimine göre başlıca dört tipe aynlmaktadır. Bunlar;

 1) Yavaş Adımla Yükleme Deneyi (SM)

 2) Hızlı Adımla Yükleme Deneyi (QM)

3) Sabit Giriş Hızlı Yükleme Deneyi (CRP)

4) Çevrimli Yükleme Deneyi (SC)

olarak adlandırılır. SM ve QM deneyleri ASTM D1143-81’de CRF Swedish Pile Commision, New York State Department of Transportation ve ASTM D1143-81’de; SC ise sadece Swedish Pile Commision’da tanımlanmaktadır.

KAZIK YÜKLEME DENEYİNİN AMAÇLARI

Yükleme deneylerinde yaygın olarak kullanılan standart ASTM-D 1143-81’de verilmiş olan yönteme uygun olarak yapılmış olan yükleme deneyleri şu amaçlara hizmet amacıyla gerçekleştirilir.

a)         İlgili geoteknik raporlarda söz konusu kazıklar için yapılmış olan tasarımın değerlendirilmesi,

b)         Test kazığının deney yükü ( Proje yükünün 1,50 katına tekabül eden yük) altındaki reaksiyonun görülmesi

c)         Proje yükü altında kazıkta meydana gelebilecek toplam ve net oturmaların belirlenmesi, hesaplanması teorik değerlerle karşılaştırılabilmesi,

d)        Seçilmiş olan kazık imal yönteminin kazık performansına ve kazık taşıma gücüne etkisinin belirlenebilmesi

Burada kastedilen muhtemel etkiler şu şekilde sıralanabilir.

d1) Kolon yapımında kullanılan ekipmanın uygunluğu

d2) İmalat ekibinin tecrübesi ve işçilik kalitesi

d3) Kuyunun ve kuyu tabanının delgi işleminin ardından başarılı şekilde temizlenmesi


Deney sonucunda elde edilen veriler,
Yük-Zaman
Yük-Oturma
Oturma-Zaman
Grafikleri şeklinde sunulur.